Het Nieuwe Testament, Ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Door Last Van de Hoogh- Moog: Heeren Staten Generael Der Vereenighde Nederlanden, ende volgens het besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619, Uyt de Oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche getrouwelick overgeset. Door gemeene ordre der Kercken verbetert.

750,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10458

In stock

Question about this product?
SKU: 10458 N.T. Categories: , Tags: , ,