Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken Des Nieuwen verbondts onzes Heeren Iesu Christi door Last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618. en de 1619. tot Dordrecht. WAARBIJ: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lof-Zangen: Uyt de Francoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset, door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers, de Musijck-noten op eenen Sleutel gestelt, na de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren, en Gebeden der Gereformeerde Kercken.

1.650,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

9964

In stock

Question about this product?
SKU: 9964 N.T./DATHENUS, PETRUS Categories: , Tags: , , , ,