Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi Door Last vande Hoog- Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens ‘t besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronkelyke talen in onse Nederlandse tale getrouwelyk overgeset Ende door gemeene ordre der Kerken van Druckfouten verbeeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

1.250,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10748

In stock

Question about this product?
SKU: 10748 N.N. Categories: , Tags: ,