Hooghweirdighe Historie van het Alder-Heylighste Sacrament van Mirakel, In desen nieuwen Druck merckelyck verbetert ende vermeerdert door verscheyde Thoonen, Preuven, en Curieuse Omstandigheden, tot heden noyt alsoo gesien ofte aen ‘t licht gebracht, Alles getrocken uyt geloof-weirdighe ende geapprobeerde Autheurs. Eersten Druck.

350,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10979

In stock

Question about this product?
SKU: 10979 Cafmeyer, Petrus de Categories: , Tags: ,