Nieuwen Atlas der Jeugd, Of duydelyke grondregels om de Géographie gemakkelyk en op korten tyd te leeren. Gevolgt Van een bequaeme verhandeling over den Wereld-Bol, waer in de beweégingen der Gesternten, de verscheyde Saemenstellingen (Systemata) der wereld, en het gebruyk der Bollen uytgelegt worden. Verrykt met XXIV. Afgezette Kaerten. Uyt de laeste Fransche uytgave van ‘t jaer 1779 in ‘t Neder-duytsch overgezet.

550,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10655

In stock

Question about this product?
SKU: 10655 N.N. Categories: , Tags: , , , ,