Opuscula Jacobi Triglandii. Dat is, Verscheyden Boecken en Tractaten door Jacobum Triglandium, Voor desen Bedienaer des H. Euangelij binnen Amsterdam, ende nu Professor der H. Theologie in de Universiteyt tot Leyden, als mede Bedienaer des H. Euangeij aldaer. Tot Verklaringe, Bevestiginge, ende Verantwoordinge, der H. Waerheydt, ende der Christelijcke Godsaligheyt, op verscheyden tyden gemaeckt ende uyt-gegeven. Ende nu, ten dienste des Christelijcken Lesers, by een versamelt, ende in Drie Stucken ordentlijck verdeelt.

2.500,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

11249

In stock

Question about this product?
SKU: 11249 Trigland, Jacobus Categories: , Tag: