Sententien en Indagingen van den Hertog van Alba, Uitgesproken en Geslagen in zynen Bloedtraedt: Mitsgaders die van byzondere Steden, Tegen verscheide zo Edellieden als voornaeme Burgers en Inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, Van den Jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een Aenhangsel van Authentike Stukken, Spruitende uit deselve Sententien. Nu eerst in ‘t Licht gegeeven na het Oorpronkelyk Handtschrift.

200,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10797

In stock

Question about this product?
SKU: 10797 Marcus, Jacob Categories: , Tag: