Voncken der Liefde Jesu, Van het Godtbegerende Zielenvier. Bloemitjes der Salige Hoope, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na vreden Ryk. Een behelsinge van vyftig Sinne-beelden, met hunne daar op spelende verssen, en heylige Spreuken. WAARBIJ: Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spiegel voot ‘t gemoed, Bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke Zinnebeelden. Vervat in Drie Deelen. Nevens Het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde. De Negende Druk.

100,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10584

In stock

Question about this product?