Willem de Vyfde. Of de Wraakgierige. Treurspel. WAARBIJ: Oldenbarneveld, Treurspel door J. Nomsz. Tweede Druk. WAARBIJ: Aan Nederland, Wat is een Stadhouder, of een Graaf? WAARBIJ: Engelsche Catechismus, Ofte Onderwyzinge In de Ministeriaale Leere, gelijk die in de Engelsche Schoolen gesticht ter opvoeding van de Britsche Jeugd, welke tot aanzienelijke Jeugd, welke tot aanzienelijke waardigheden geschikt zyn, geleerd word. Mitsgaders De Engelsche dagelyksche Gebeden. WAARBIJ: Schotse Catechismus, ofte Onderwyzinge In de waare, zuyvere, orthodoxe gevoelens, die in de Nederlandsche harten behoorden ingeprent te worden. Uit de Grondtaale getrouwlyk overgezet door Lord Gordon. WAARBIJ: De Schotsche Catechismus in het waare dachlicht gesteld. Of Kunst Lampje ontstooken voor de hedendaagsche Nederlandsche Leezers. WAARBIJ: Onse Staetsgesteldheid. (Een katern in ‘t memorijboekjen van elk’ Nederlandsch Ingezeeten.) WAARBIJ: Redenvoering aan de Gewapende Burgerij in Neerland. WAARBIJ: Vervolg op de Eerste Druk van de Catechismus voor den Landman.

450,00

Author

, , ,

Year of publication

Publisher

Product Number

10992

In stock

Question about this product?
SKU: 10992 N.N. | Nomsz., Johannes | Gordon, Lord George | Vloten, Wilhelmus Antonius van Categories: , Tags: ,