Wtlegginge op alle de Sendt-Brieuen Pauli des Apostels, Ende oock op den Sendtbrief tot den Hebreen. Midtsgaders een schoon Register der voornaemste spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen. WAARBIJ: De Commentarien op de Canonicke Sendtbrieven Petri twee, Joannis eenen. Jacobi eenen, Judae eenen. Aen Eduward de seste Coninck van Enghelant. Midtsgaders een Register der voornaemsten spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen. Ouergheset door Jacobus Regius.

1.200,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

11042

In stock

Question about this product?
SKU: 11042 Calvijn, Johannes Categories: , Tags: , ,