Alle 10 resultaten

Winkelmand bekijken “Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in ordre gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WITH: Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk. Mitsgaders, de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.” is toegevoegd aan je winkelmand.
Greek N.T.
2.500,00 Nr. 10416
Categorieën: , , ,
1628 (colophon: 1629) - Sedan, Jean Jannon

571 (1) p. 18th century gold-stamped Leather with gilt-edged text block, decorated with a fine 19th century fore-edge painting, 32° 8 x 4,8 x 2,2 cm. (The title page is stained and cut a bit shorter than the rest of the text block. Richly decorated endpapers, lined with a rose-coloured fabric. The binding is lavishly […]

Tags: , ,

(418), (96) p. Contemporary silver-filigree binding with matching double clasps and gilt-edged text block, 12° (Trimmed close to the text, in the prayer book occasionally shaving part of a catchword or signature and with two small tears into the text of the Psalm book. Further in very good condition. The binding is also very good, […]

Tags: ,
N.T./PSALMS
6.750,00 Nr. 201608
Categorieën: ,
1881/1881/1879/1881 - Amsterdam, Nederlandsche Bijbel-Compagnie

(4) 355, (4) 427 (1), (8) 366 (14), (4) 142 (8), 33 p. Contemporary Tortoiseshell binding, with 2 golden clasps, golden hinges, 28 decorative golden nails and gilt-edged text block, 8° H. 13 x L. 9 x W. 5 cm. (The final piece of the top clasp has been forged anew. The inner side of […]

Tags: , , , ,

(engraved frontispiece) n.p., (4) 68 p. Contemporary Tortoiseshell binding, with 2 golden clasps, 4 golden hinges and gilt-edged text block, 8-12° H. 14 x L. 8 x W. 3 cm. (Slightly loose in the binding. Lacks the forms behind the psalmes. Dutch church book containing the States Translation of the New Testament, the Psalms -with […]

Tags: , , , , , ,

(engraved titlepage, 22) 332, (2) 144, (2) 169 (12), (3) 61 folia. Contemporary blind-stamped Leather with 6 raised bands, 8 corner-pieces and 2 clasps, Folio H. 42 x L. 27 x W. 12,5 cm. (The spine-ends are restored, the borders of the binding are slightly worn, some of the nails that attach the catches are […]

Tags: , ,
BIBLE
8.500,00 Nr. 201507
Categorieën: ,
1729 - Dordrecht, Pieter and Jacob Keur

(engraved titlepage, 19) 302, (2) 134, (12) 164 (2) 66 folia. Contemporary gold-stamped Leather with 8 raised bands, 8 corner-pieces and 2 clasps, richly decorated with gold and gilt-edged text block, Folio H. 45,5 x L. 28 x W. 11 cm. (The spine-ends are somewhat split, bottom spine is worn and the top spine is […]

Tags: , , ,
N.N.
6.500,00 Nr. 10187
Categorieën: ,
1762/1755/1762/1762 - Cambridge & Birmingham, John Baskerville/London, Edward Ryland

4 works in 1 binding, Book of Common Prayer: (34) (356), Liturgy: (frontispiece) (2) p. and 57 engravings, Psalms 1: (90), Psalms 2: (104) p. Fine Tortoisehell Binding with 2 clasps, 8 corner-pieces, 4 hinges and a head- and tailband, all made from gilded silver, and a gilt-edged text block, 8° (Some pages are slightly […]

Tags: , , , , ,

3 works in 1 binding, (frontispiece) without pagination, Contemporary gold-stamped Leather with 5 raised bands and gilt-edged text block, 8° (The spine-ends are partially restored, some staining in the margins. The book was displayed open for some time, therefore there is a crack in the spine and the two pages in the middle are browned. […]

Tags: , ,
DEUX-AES BIJBEL
19.500,00 Nr. 10380
Categorieën: , ,
1628 (Profeten: 1627) - Amsterdam, Paulus Ravesteyn

(gegraveerde titelpagina, 7) 220, 160, 96, (40) fol., 46 p. Origineel groen linnen met 8 hoeken, 2 centrale ornamenten, 2 kettingklampen plus ketting en 2 sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° (Onder- en bovenkant rug gerestaureerd, het linnen van de band is wat verweerd en sleets, boekblok plaatselijk gebruind in de marges. Klampen en schanieren […]

Tags: , , , ,
WINSEMIUS, PIERIUS
30.000,00 Nr. 10379
Categorieën: , ,
1622 - Franeker, Jan Lamrinck

(gegraveerde titelpagina, 10) 913 (61) p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, Folio (Plaatselijk licht gebruind, vochtvlek in de bovenste marge van pagina 73-347 en in de hoek van pagina 621-748, pagina 1/2 is ingescheurd, de uitvouwbare kaart/plattegronden zijn plaatselijk sleets op de vouwlijnen en aan de achterkant verstevigd, pagina 1/2 en 49/50 in de marges […]

Tags: , , , , ,