Resultaat 1–12 van de 108 resultaten wordt getoond

Hardcover, 416 pagina’s. Theologie van het Nieuwe Testament, onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische studenten, maar zeker ook voor betrokken bijbellezers. Het is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici, afkomstig uit diverse stromingen binnen het protestantisme […]

Hardcover, 171 pagina’s. Dit is het derde deel in de serie predicaties over het leven van Jakob die wijlen ds. M. van Beek in de zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft uitgesproken en nu van de band zijn overgenomen en gedrukt. Gesproken taal kan begrijpelijker wijs niet altijd ongewijzigd worden overgezet in geschreven taal. […]

Paperback, 109 pagina’s. Je kerkelijke gemeente is belangrijk. Het is de plaats waar je elke week naartoe gaat. Je komt er samen met andere mensen, ook met mensen van jouw leeftijd. Samen met hen kies jij ervoor om naar het Woord van God te luisteren. Ook voor de Heere is de gemeente belangrijk. Daar bekeert […]

Hardcover, 351 pagina’s. De Heilige oorlog van El-Schaddaï tegen Diabolus. Dit boek ‘De Heilige oorlog’ heeft 52 hoofdstukken en elk hoofdstuk is ingedeeld in zeven onderdelen, waardoor het boek als dagboek te gebruiken is. Het is geschreven door de Engelse predikant John Bunyan (1628-1688). Hij was een eenvoudige ketellapper, maar hij had van de Heere […]

Hardcover, 105 pagina’s. Op de synode van Dordt ging het met name over de leer der genade die werd aangevochten. Er was een tendens en het werd ook realiteit om een eigen inbreng naast het werk van de Heere Jezus te plaatsen als noodzakelijk om de zaligheid te verwerven. Weliswaar op een andere manier dan […]

Hardcover, 99 pagina’s. William Gadsby leefde van 1773-1844 en was een geliefd prediker van zijn tijd. Joseph Charles Philpot zei over hem na zijn overlijden: ‘Er is een grote in Israël gevallen. We geloven dat we in volle overeenstemming spreken met Gods levende kinderen, als we zeggen dat we in Gadsby de grootste prediker verloren […]

Hardcover, 114 pagina’s. William Gadsby leefde van 1773-1844 en was een geliefd prediker van zijn tijd. Joseph Charles Philpot zei over hem na zijn overlijden: ‘Er is een grote in Israël gevallen. We geloven dat we in volle overeenstemming spreken met Gods levende kinderen, als we zeggen dat we in Gadsby de grootste prediker verloren […]

Hardcover, 439 pagina’s. Dit boek beschrijft de bevindelijke prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten. De auteur laat zien op welke wijze predikanten in hun preken bevinding verbinden aan de Bijbeltekst en hoe de visie op de geloofsweg de uitleg van de tekst beïnvloedt. De auteur maakt duidelijk hoe de oproep tot zelfonderzoek in de preken functioneert […]

Hardcover, 376 pagina’s. De Dordtse Leerregels zijn opgesteld op de grote Synode te Dordrecht, die plaatsvond in 1618 en 1619. Nu, vierhonderd jaar later, is de inhoud van dit belijdenisgeschrift onverminderd actueel. De remonstrantse opvattingen die onze Dordtse vaderen bestreden, zijn nog springlevend. Vaak in zo’n subtiele vorm, dat de afwijking van de gereformeerde leer […]

Hardcover, 187 pagina’s. Het woord ‘martelaarschap’ heeft in Europa een negatieve lading gekregen door moslimfundamentalistische zelfmoordaanslagen. Het christelijke martelaarschap is van een geheel andere orde. In het christelijk martelaarschap gaat het allereerst om het getuigenis van Jezus Christus, want het woord martelaar betekent eigenlijk ‘getuige’. Dat getuigenis kan vervolging en lijden tot gevolg hebben. Dat […]

Hardcover, 154 pagina’s. De geschriften van de Engelse predikant J.C. Philpot zijn door de eeuwen heen velen tot zegen geweest. Zijn beschrijving van het geestelijk leven vindt veel weerklank. Philpot mocht zicht hebben op de algenoegzaamheid van Christus en op Zijn werk als Borg en Zaligmaker. Dat blijkt wel in het bijzonder uit deze bundel […]

Paperback, 176 pagina’s. Weten we wie we zijn? We weten veel over hoe wij mensen lichamelijk in elkaar zitten. Maar waar komen we vandaan, en waar gaan we heen? Hoe gaan we om met onszelf, en wat is het om mens te zijn? Het is geweldig mooi, heel verantwoordelijk, uitdagend, ernstig, en nog veel meer. […]