Resultaat 1–12 van de 1967 resultaten wordt getoond

Hardcover, 500 pagina’s. Wilhelmus à Brakel (1633-1711) schreef zijn Redelijke Godsdienst als dogmatiek voor gemeenteleden. De eerste druk kwam uit in 1700 en sindsdien zijn er tientallen herdrukken gevolgd. Het boek was zeer geliefd bij gewone gemeenteleden en heeft grote invloed gehad op het gereformeerde denken. Belangrijkste reden is dat À Brakel steeds een toespitsing […]

Hardcover, 143 pagina’s. Acht preken over de boetpsalmen. Er zijn zeven boetpsalmen. Psalm 130 wordt in twee keer behandeld. In de eerste eeuwen van onze jaartelling heeft de Kerk die zeven boetpsalmen onderscheiden van de andere Psalmen. Toen de kerkvader Augustinus op zijn sterfbed lag, wilde hij dat de zeven boetpsalmen aan de muur van […]

Hardcover, 186 pagina’s. Een toetssteen van genade. De schrijver van dit werkje stelt deze volgende bladeren ter hand, die als een Sálomo’s zwaard de ware van de valse moeder kunnen onderscheiden en die hij zeer bekwaam met de naam van Een Toetssteen van Genade gedoopt heeft. Een stof voorwaar zo nodig geweten en in het […]

Hardcover, 204 pagina’s. Terug te zien op de leidingen die de Heere met Zijn volk houdt, hun strijd en lijden, hun ijver voor de ere Gods en Zijn beproefde Waarheid, is voor het kind van God bemoedigend en vertroostend niet alleen, maar het strekt tot vermeerdering des geloofs, ziende op het einde en de uitkomst […]

Hardcover, 314 pagina’s. Zaaien was het werk van ds. J. Spaans (1930-2009), bijna 25 jaar als boer op de prairies van South Dakota en bijna 25 jaar als predikant in het Canadese Norwich. Na zijn plotselinge overlijden bleven zijn familie en zijn groeiende gemeente in rouw achter. Veel herinneringen aan het leven van ds. Spaans […]

Paperback, 153 pagina’s. Ds. J.J. Roodsant (1943) mocht op jonge leeftijd ervaren hoe de stem des Heeren sprak: Wien zal Ik zenden en wie zal voor Ons heengaan? Waarna hij, door het werk van de Heilige Geest in zijn ziel, de Heere mocht antwoorden: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Ook al kende hij […]

Hardcover, 109 pagina’s. Er is in deze dagen een toename te bespeuren van psychische moeiten. De schrijver wil vanuit het Woord van God steun bieden aan degenen die hiermee worstelen. Ook het genadeleven van Gods kinderen heeft een psychische kant. Gods Geest werkt direct in op onze geest. Dit boekje gaat over het verband tussen […]

Hardcover, 189 pagina’s. De bruid spreekt in het Hooglied de wonderlijke woorden: ‘Wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden.’ Zij kan maar niet hoog genoeg opgeven van haar uitnemende Bruidegom. Haar hart is overvloeiende nadat zij werd ingeleid in Zijn binnenkameren, waar haar onuitsprekelijke dingen geopenbaard werden. Is het geen eenzijdige liefde waarmee Hij Zijn uitnemende […]

Hardcover, 328 pagina’s. Dit boek verscheen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van een kerkelijke gemeenschap te Zwijndrecht, die voortkomt uit het gezelschapsleven en in de loop der tijd achtereenvolgens aangesloten is geweest bij een drietal kerkgenootschappen. De gemeente komt nu bijeen in een kerkgebouw aan de Burgemeester Jansenlaan, genaamd Eben-Haëzer. Gods hand schrijft de […]

Hardcover, 108 pagina’s. Dr. C.R. van den Berg, die reeds vele publicaties over de kerkgeschiedenis op zijn naam heeft staan, geeft in dit boek een kort overzicht van de Reformatie in Zwitserland vanaf de Romeinse tijd tot ver in de 20e eeuw. Dit werk van God wordt beschreven aan de hand van korte levensschetsen van […]

Hardcover, 115 pagina’s. Naast 26 schilderijen van gelijkenissen van Henk van den Brink zijn 52 aansprekende meditaties van dominee Van Boven opgenomen. Dus: per schilderij 2 meditaties. Bij elke gelijkenis is een passend gedicht van Henriët van Leeuwen opgenomen. Hierdoor is deze bundel heel geschikt als weekboek. Elke twee weken komt een andere gelijkenis aan […]

Hardcover, 135 pagina’s. Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt. Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle dienstdoende predikanten een preek ter beschikking: ds. […]