Resultaat 1–12 van de 56 resultaten wordt getoond

Hardcover, 231 pagina’s. Treffende citaten van puriteinen e.a. ‘Pareltjes’ vormen een serie kleine boekjes (8,5 x 5,5 cm) met een rijke inhoud. Gebonden en genaaid, met leeslint. Een ideaal cadeautje.

Hardcover, 184 pagina’s. In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 69e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten leverden een bijdrage: Ds. G.J. van Aalst – Mattheüs 11:25-27 Ds. P.D. den Haan – Joël 2:23b – Advent […]

Paperback, 148 pagina’s. Op 25 december 1717 stuwt een grote storm uit het noordwesten met grote kracht tegen de kusten en dijken van voornamelijk Noord-Nederland. De dijken konden het opkomende water niet houden en braken. De gevolgen waren niet gering; 2091 mensen kwamen om. Zijn verdronken door het opkomende water, ook verdronken er duizenden beesten […]

Luisterboek: Wanneer Kees Verbeek in de hongerwinter van 1944 voedsel op zijn fiets wil meenemen naar huis, wordt hij gepakt als een stakende spoorwegman. Met een trein wordt hij vervoerd naar Duitsland. Terwijl zijn vrouw en kinderen in grote ongerustheid achterblijven, springt Kees uit de trein en moet hij zich schuilhouden om niet weer gegrepen […]

Hardcover, 2 delen. De Heidelbergse Catechismus in 52 preken.

Hardcover, 64 pagina’s. Dit opmerkelijke boekje werd geschreven door één van de eerste Particuliere Baptistenpredikers, John Norcott, predikant te Wapping, Londen. In zijn tijd werden de baptisten onderdrukt en ook de auteur leed vervolging, kennelijk van de kant van broeders. Norcott publiceerde dit werkje terwijl hij in Holland was, waarheen hij door de vervolging verdreven […]

Paperback, 107 pagina’s. Wanneer begint de kerkdienst? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En waarom vaak in dezelfde volgorde? Het lijkt allemaal zo voorspelbaar. Is over wat er in de kerk gebeurt echt nagedacht? Denk jij er zelf over na? De samenkomsten van de gemeente op zondag zijn van wezenlijke betekenis voor […]

Paperback, 176 pagina’s. Jan Luyken geldt als de grootste dichter uit de 17e eeuw na Vondel. Hij was 26 jaar oud toen hij tot bekering kwam en wordt wel het ‘zingend hart’ van de Reformatie genoemd. Over Luyken is in de loop der tijd veel geschreven. Meestal in artikelen. Daarin kwamen slechts bepaalde facetten van […]

Hardcover, In de predicaties, die in dit boek opgenomen zijn, wordt ons iets meegedeeld van de noodzakelijkheid en van de dierbaarheid van de overste Leidsman. Christus is een lieflijke Leidsman, Die niet van zondaren gezocht wordt, maar ze Zelf opzoekt. ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat […]

Hardcover, Een bundel met zeven preken. Vijf over 2 korinthe 12 vers 7: ‘En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.’ Waarbij gevoegd […]

Hardcover, Want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gave gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zone Gods wederom […]

Hardcover, Een pastorale handreiking om een kind Gods te leren vergenoegd te zijn. ‘Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging.’ Die zich in voor- en tegenspoed, Hetzij hem wel, of wee ontmoet, In alles kan vernoegen. Gelijk zich Job, wiens huis en hof, Van God gebouwd, verbrandt tot stof, Naar alles wist te […]