Resultaat 13–24 van de 225 resultaten wordt getoond

Spiraalbinding, 108 pagina’s. In dit koraalboek zijn 62 psalmzettingen opgenomen. Bij elke psalm is een bovenstem toegevoegd en bij sommige psalmen een intrumentale tegenstem. Deze bovenstemmen kenmerken zich door eenvoud. Ook is er eenheid tussen de verschillende psalmen. De bijpassende eenvoudige orgelzettingen zijn in de praktijk ontstaan. Er is geen hoog niveau nodig – ze […]

Paperback, 72 pagina’s. Deze bundel is breed bruikbaar: thuis, op school en in de kerk. De muziek is samengesteld door Martijn den Haan. Hij was een van de redactieleden van de bundel ‘Elk zing’ Zijn lof’. Enthousiast zingende en spelende schoolkinderen, orgellesleerlingen en de bovenstemgroep Leerdam stimuleerden tot het schrijven van deze bovenstemmuziek.

Gerestylede uitgave van Memory 1 met plaatjes over de bijbelse geschiedenis. Onder elk plaatje is een onderschrift opgenomen, zodat kinderen er veel van kunnen leren. Ouders kunnen hun kinderen ook iets over de betekenis van de plaatjes vertellen. Memoryspel, 36 sets van mooie plaatjes. Uitgave van de Gereformeerde Bijbelstichting

Hardcover, 378 pagina’s. Bij het geopende Woord is een bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Alle scribenten behandelen per maand een onderwerp, zoals: Abraham, Jefta, Lydia, enkele gelijkenissen, Paulus te Korinthe, Paulus in Antiochíë, enkele Psalmen enzovoort. Achterin het dagboek zijn bijdragen opgenomen voor de feestdagen. De stukjes zijn kort en […]

Hardcover, 384 pagina’s. Ook dit jaar verschijnt weer het bekende dagboek Verzamelde aren, bestemd voor Deo Volente 2019. Daarin is elke dag stof van overdenking te vinden tot onderwijs, vermaning en vertroosting. Ouderen en jongeren, bekeerden en onbekeerden, ieder wordt vanuit de Schrift aangesproken. De auteurs hebben bij het schrijven rekening gehouden met de zondagen […]

Hardcover, 108 pagina’s. Dr. C.R. van den Berg, die reeds vele publicaties over de kerkgeschiedenis op zijn naam heeft staan, geeft in dit boek een kort overzicht van de Reformatie in Zwitserland vanaf de Romeinse tijd tot ver in de 20e eeuw. Dit werk van God wordt beschreven aan de hand van korte levensschetsen van […]

Hardcover, 115 pagina’s. Naast 26 schilderijen van gelijkenissen van Henk van den Brink zijn 52 aansprekende meditaties van dominee Van Boven opgenomen. Dus: per schilderij 2 meditaties. Bij elke gelijkenis is een passend gedicht van Henriët van Leeuwen opgenomen. Hierdoor is deze bundel heel geschikt als weekboek. Elke twee weken komt een andere gelijkenis aan […]

Hardcover, 135 pagina’s. Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt. Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle dienstdoende predikanten een preek ter beschikking: ds. […]

Hardcover, 109 pagina’s. Vier preken uit het Johannesevangelie. Hendrik Cornelis van der Ent werd 4 oktober 1918 te Barendrecht geboren. Hij studeerde aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Ds. Van der Ent deed 21 oktober 1952 intrede te Werkendam. Hij werd in 1958 verbonden aan Rotterdam-West, vanwaar hij in 1961 naar Middelharnis ging. In 1965 […]

Paperback, 319 pagina’s. Henk Florijn toont in ‘Geloven in de Republiek’ de verscheidenheid aan geloven en het geloofsklimaat in de zeventiende eeuw in Nederland. In 1618 kwam de Synode van Dordrecht bijeen om een einde te maken aan de geloofsstrijd tussen de remonstranten en contraremonstranten. De persoonlijke godsdienstvrijheid in de Republiek was aantrekkelijk voor de […]

Hardcover, 165 pagina’s. De Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619 is in de geschiedenis van het calvinisme een uniek moment. Op deze kerkvergadering waren niet alleen afgevaardigden uit Nederland bijeen, maar ook vertegenwoordigers van gereformeerde kerken uit diverse Europese landen. Behalve dat tijdens deze kerkvergadering het debat tussen remonstranten en contraremonstranten werd beslecht nam de synode […]

Hardcover, 111 pagina’s. Er leven bij jongeren en ouderen veel vragen, op velerlei gebied. Het is dan van het allergrootste belang in de eerste plaats te vragen: Wat zegt de Schrift? Ds. Labee heeft veel vragen gekregen die hij in De Saambinder heeft beantwoord. Vragen over moeilijke Schriftplaatsen, geloofsvragen, vragen over het gebed, de prediking, […]