Resultaat 1–12 van de 1984 resultaten wordt getoond

Hardcover, 206 pagina’s. Uit het Bijbelboek Ruth blijkt Gods trouw aan Israël. Ondanks de ongehoorzaamheid van Israël voert de HEERE Zijn raad met dit volk uit. Ruth de Moabitische staat in de geslachtslinie van David, de drager van Gods belofte van de komende Messias. De geschiedenis van het boek Ruth is een belangrijke schakel in […]

Hardcover, 130 pagina’s. Andrew Gray was een uitnemend Schots predikant. Reeds op 20-jarige leeftijd werd hij bevestigd te Glasgow. Hij had grote genade en daarbij ook bijzondere gaven ontvangen. Zeer veel mensen kwamen onder het gehoor van zijn prediking. In de korte ambtsperiode die hij mocht dienen heeft de Heere hem als een brandende en […]

Hardcover, 80 pagina’s. John Hill (1711-1746) werd in Nederland vooral bekend door het boekje ‘Het ga zo ‘t wil’. In dit boekje zijn een drietal preken van hem opgenomen. Behandeld worden: Een ootmoedig smeekgebed, evangelische bekering en de zaligheid van het sterven in de Heere. Een prakticaal en pastoraal boekje

Hardcover, 112 pagina’s. J. C. Ryle is geboren op 10 mei 1816 in Macclesfield (Cheshire), niet zo ver van Liverpool. Als zoon van een bankier en landeigenaar, groeide hij op in een omgeving van weelde en voorspoed, zonder zorgen. In oktober 1834 werd hij toegelaten en in geschreven in het beroemde ‘Christ College’. In dienst […]

Hardcover, 260 pagina’s. In ‘Aan Zijn Tafel’ wil Matthew Henry gemeenteleden toerusten tot het gebruik van het Avondmaal. Hij wil hen voorbereiden door hen kennis te geven van de aard van dit sacrament en door hen aan te wijzen hoe ze zichzelf moeten beproeven. Beproeving van zichzelf en kennis van het Avondmaal zal onder Gods […]

Hardcover, 623 pagina’s. Wél psalmen in de eredienst, geen gezangen. Dat is sinds de zestiende eeuw in de calvinistische traditie in Nederland de gangbare visie op het kerklied. Psalmen komen uit de Bijbel en hebben daarom goddelijk gezag. Gezangen daarentegen zijn meestal vrije liederen en kunnen dus ketterijen bevatten. Die moeten daarom geweerd worden uit […]

Hardcover, 111 pagina’s. Een viertal nooit eerder uitgegeven predicaties. Geschikt voor de leesdienst en persoonlijk gebruik. Ds. Chr. Van Dam (1893-1976) diende de Gereformeerde Gemeenten en was bij velen zeer geliefd om zijn eenvoud. Zijn preken waren praktikaal. Hij handelde eerlijk met zijn hoorders en wees ze liefdevol op het enige nodige dat gekend moet […]

Hardcover, 144, pagina’s. Gedenkt uw voorgangers die u het Woord Gods verkondigd hebben, luidt de Bijbelse opdracht. Niet om mensen te verheerlijken, maar om hun geloof na te volgen. Met dat doel beschreef ds. P. de Vries de levens van zeven predikanten. Ze dienden verschillende kerken en kwamen uit verschillende landen, maar waren dienaars van […]

Hardcover, 74 pagina’s. Robert Murray MacCheyne (1813-1843), in zijn leven predikant te Dundee in Schotland, is slechts 29 jaar oud geworden. In de enkele jaren van zijn bediening is hij velen tot zegen geweest. Zijn vriend Andrew Bonar bezorgde een postume uitgave van brieven en preken van MacCheyne. In ons land kreeg hij vooral bekendheid […]

Hardcover, 112 pagina’s. De prediking van ds. M. Heerschap (1911-1993) droeg het stempel: “Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.” Hij kwam op uit het eeuwig welbehagen Gods, waarin niets van de mens in aanmerking komt. Dit had hij ondervonden in zijn eigen leven. Hij gaf geen […]

Paperback, 20 pagina’s. Een dankdagpredicatie, uitgesproken door ds. M. van Beek op de dankdag van 4 november 1981 in de gemeente van Opheusden. Ds. M. van Beek (1921-1983) was in leven predikant der Gereformeerde Gemeente in Nederland te Alblasserdam (1963-1966) en Opheusden (1966-1983).