Biblia Dat is De gantsche H. Schrift vervattende alle Canonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments Uit de oorsprongkelyke in onse Nederlantsche Tale getrouwelyk overgeset Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereen. Nederl. en volgens ’t besluit van de Sinode Nationael gehouden in de Jaren 1618. en 1619. te Dordrecht.

7.500,00

Auteur

Jaar van uitgave

1777/1781/1782

Uitgever

Productnummer

10727

Op voorraad

Vraag over dit product?
SKU: 10727 BIJBEL Categorieën: , , Tags: ,