Biblia. Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Neiuwen Testaments. Uyt de Oorspronkkelyke Talen in onse Neder-landsche Tale getrouwelyk overgeset, Door Last Vande Hoog. Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl: en Volgens ’t Besluyt vande Sinode Nationaal gehouden inde Jaren 1618. ende 1619. Tot Dordrecht. WAARBIJ: De CL Psalmen Des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt de Françoischen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum: En tot gemack des Sangers al de Musijck-noten op eenen Sleutel gestelt, en gecorrigeert na de Copie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Belijdenisse des Geloofs, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken, ende de Siecken-troost.

5.500,00

Auteur

/

Jaar van uitgave

1711

Uitgever

Productnummer

10730

Op voorraad

Vraag over dit product?
SKU: 10730 BIJBEL | Dathenus, Petrus Categorieën: , , Tags: ,