’t Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, door Konst-Tafereelen Historieel en Sinbeeldig worden afgemaalt, en ider Konst-Prent opgeheldert, door Godsgeleerde, Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, beneffens de Tydrekeningen der Kerkelyke en Waereldsche Geschiedenissen tot aan de Dood der Apostelen mitsgaders een geestelyke Landbeschryving. In ’t Frans beschreven. Vertaalt en met Vaarsen verrykt door den Hr. Mr. Abraham Alewyn.

1.750,00

Auteur

/

Jaar van uitgave

1715

Uitgever

Productnummer

10724

Op voorraad

Vraag over dit product?
SKU: 10724 Basnage, Jakob | Hooghe, Romeyn de Categorieën: , , Tags: , , ,