Waarschouwing des Hemels Aan alle Zondaren op Aarde Zijnde een bijzonder berigt van het verwonderenswaardige, ’t geen den Wel Eerwaarden Godzaligen Heer Mr. Chambertain, Leeraar in de Gemeente Jesu Christi te Lovert, 13 Mijlen ten Zuidwesten van Gloucester, kort voor zijn Ew. dood is ontmoet. Met Deszelfs laatste woorden of Eige Lykpredicatie. Kort voor zijn Afsterven gedaan. Uit ’t Engels en Hoogduits in onze Taal overgebragt. Zestiende druk.

250,00

Auteur

Jaar van uitgave

1767

Uitgever

Productnummer

10733

Op voorraad

Vraag over dit product?
SKU: 10733 Chamberlain, Thomas Categorieën: , , Tags: , ,